Członkowie Koła Łowieckiego

Prezes Koła Łowieckiego WIENIEC

Jacek Matuszewski, Prezes

Łowczy Koła Łowieckiego WIENIEC

Adam Bollin, Łowczy

Skarbnik Koła Łowieckiego WIENIEC

Mirosław Waczkowski, Skarbnik

Sekretarz Koła Łowieckiego WIENIEC

Jacek Wolski, Sekretarz