Strzelnica Myśliwska

Strzelnica Sportowo-Myśliwska w Osiu

tel. stacjonarny: 52/332 96 24; tel. komórkowy: 506 185 339

Zasady korzystania ze strzelnicy:

1.        Przy wejściu na strzelnicę osoby pragnące strzelać okazują pozwolenie na posiadanie broni i dokonują                wpisu do ewidencji pobytu na strzelnicy.

2.       Na poszczególnych osiach, strzelania odbywają się wyłącznie w obecności instruktorów.

3.       Po zakończonych strzelaniach należy uiścić opłatę w miejscu rejestracji w wysokości 0,70 zł za każdy                      podany rzutek lub przebieg tarcz i makiety zająca.

4.       Bezwzględnie należy przestrzegać regulaminu strzelnicy.

 

 

 

Strzelnica Myśliwska ZO PZŁ Toruń/Glinki

Kierownik strzelnicy: Włodzimierz Busk, tel. komórkowy: 793 009 294

Zasady korzystania ze strzelnicy oraz opłaty:

1.       Koła łowieckie okręgu toruńskiego - 200 zł. (koszty eksploatacji i obsługi; rzutki w cenie zakupu).

2.       Koła łowieckie innych okręgów - 300 zł. (koszty eksploatacji i obsługi; rzutki w cenie zakupu).

3.       Indywidualnie:

a.        karta wstępu - 10 zł. (w tym strzelania na osi zająca, dzika i rogacz).

b.       cena rzutka - 0,60 zł.

c.        wypożyczenie broni - 10 zł.

d.       sprzedaż amunicji tylko dla wypożyczających broń.

e.       przestrzeliwanie broni dla członków PZŁ okręgu toruńskiego - bezpłatne.

 

f.         przestrzeliwanie broni dla członków PZŁ z innych okręgów - 5 zł. za jednostkę.