Roczny Plan Łowiecki

ROCZNY  PLAN  ŁOWIECKI

na rok gospodarczy  2018/2019

oraz sprawozdanie z wykonania planu  roku gospodarczego  2017/2018

 

 1. Dane ogólne
 1. Obwód łowiecki nr 66  powierzchnia  7174  ha,  w tym  powierzchnia  gruntów leśnych  28 ha

powierzchnia po wyłączeniach,  o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r.  Prawo Łowieckie 7096 ha

 1. Województwo   Kujawsko pomorskie  Powiat Wąbrzeski
 2. Nadleśnictwo (nazwa i adres siedziby) Golub. Dobrzyń   Konstancjewo 3

4.    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (nazwa i adres siedziby Toruń Mickiewicza 9

5.    Zarząd Okręgowy PZŁ (nazwa i adres siedziby) . Świętopełka 26

6.    Dzierżawca/lub zarządca (nazwa i adres siedziby)  Koło łowieckie Wieniec Nowa Wieś Królewska 44/1

 

II.Zagospodarowanie obwodu łowieckiego, szkody łowieckie

 

Wyszczególnienie

 

 

Jedn.

miary

 

Plan  poprzedniego roku gospodarczego

2017/2018

Wykonanie planu poprzedniego roku gospodarczego

2017/2018

Stan                na 10 marca     roku, na który sporządza się plan

    2018

Stan planowany do osiągnięcia  w bieżącym roku gospodarczym

   2018/2019

  1

2

3

4

5

6

 1. Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki  łowieckiej

 

osoby/ etaty

 

0

 

0

 

0

 

0

 1. Liczba osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, lub powołanych, w celu wykonywania zadań z zakresu gosp. łowieckiej

 

osoby

 

         4

 

          4

 

5

 

5

 1. Urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

    a) paśniki( posypy)

szt.

X

X

32

32

    b) lizawki

szt.

X

X

32

32

    c) ambony

szt.

X

X

27

27

    d) woliery

szt.

X

X

X

X

    e) zagrody

szt.

X

X

X

 X

    f) inne

szt.

`5

15

75

75

 1. Poletka  łowieckie(obszary obsiane lub obsadzone roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu)

 

ha

 

5,5

 

5,5

 

5,5

 

5,5

 1. Pasy  zaporowe

 

szt.

X

X

X

X

km

X

X

X X

6.   Zagospodarowane przez dzierżawcę lub zarządcę  łąki śródleśne i przyleśne     

ha

0

0

0

0

7.   Karma i sól.

X

X

X

X

X

    a) objętościowa sucha

tona

X

X

X

X

    b) objętościowa soczysta

tona

1,5

1,5

0

1,5

    c) treściwa

tona

15

15

0

15

    d) sól

tona

0,2

0,2

0

02

8.  Powierzchnia zredukowana upraw  rolnych

      uszkodzonych przez zwierzęta łowne

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Informacja o przychodach ze sprzedaży tusz zwierzyny płowej i kosztach zagospodarowania obwodu.

1

2

 3

4

5

6

1. Koszty poniesione na prowadzenie gospodarki              łowieckiej

tys. zł

38

12,2

 

38

  w tym : kwota wypłaconych odszkodowań łowieckich

tys. zł

15

4,5

 

15

2. Przychody ze sprzedaży tusz zwierzyny płowej

tys. zł

15

12,686

 

15

 

-- 2 --

IV.      Dane dotyczące zwierząt łownych.

 1. zwierzyna gruba

 

Gatunki zwierząt łownych

Plan pozyskania roku poprzedniego

 

2014/2015

 

Wykonanie planu pozyskania roku poprzedniego

2014/2015

Liczba zasiedlonych zwierząt do 10.03 poprzedniego  roku gosp.

Szacowana liczebność zwierząt na 10.03

2015

Plan zasiedleń

w roku gosp. 2015/2016

Planowana liczebność zwierzyny grubej przed okresem polowań

Optymalna liczba zwierząt zaplanowanych do pozyskania  w

 2015/2016 roku gospodarczym       

Minimalna i maksymalna liczba zwierząt zaplanowana do pozyskania w roku gospodarczym

2015/2016

odstrzał

szt.

odłów szt.

ogółem szt.

w tym szt.:

szt.

szt.

szt.

szt.

odstrzał

szt.

odłów

szt.

odstrzał szt.

odłów szt.

odstrzał

odłów

ubytki

min

max

min

max

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.Łosie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) byki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

b) klępy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

c) łoszaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

2.Jelenie razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) byki razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - I kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - II kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - III kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

b) łanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

c) cielęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

3.Jelenie Sika r-m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) byki razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - I kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - II kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - III kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

b) łanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

c)cielęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

4.Daniele r-m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) byki razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - I kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - II kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

    - III kl. wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

b) łanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

c) cielęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

5.Sarny razem

60

 

60

60

 

 

 

217

 

283

66

 

59

73

 

 

a) kozły razem

36

 

 

36

 

 

 

110

 

X

40

 

X

X

X

X

    - I kl. wieku

8

 

 

8

 

 

 

34

 

X

9

 

X

X

X

X

    - II kl. wieku

28

 

 

28

 

 

 

76

 

X

31

 

X

X

X

X

b) kozy

18

 

 

18

 

 

 

107

 

X

18

 

X

X

X

X

c) koźlęta

6

 

 

6

 

 

 

x

 

X

8

 

X

X

X

X

6.Muflony r-m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) tryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

b) owce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

c) jagnięta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

7.Dziki razem

40

 

33

33

 

 

 

30

 

60

50

 

45

55

 

 

 

 

 

*- dane niezbędne do prowadzenia gospodarki łowieckiej.

 

-- 3 --

 1. zwierzyna drobna.

Gatunki zwierząt łownych

Plan pozyskania

roku   poprzedniego

    2014/2015

Wykonanie planu pozyskania roku poprzedniego

  2014/3015

Liczba  zasiedlonych zwierząt do 10.03 poparz.   r. gosp.

Szacowana Liczebność zwierząt  wg. stanu na

10.03.2015

Plan zasiedleń w roku gosp. 2015/2016         

Optymalna liczba zwierząt zaplanowanych do pozyskania roku gospodarczym

2015/2016

Minimalna i maksymalna liczba zwierząt zaplanowana do pozyskania w roku gospodarczym

20152016

odstrzał

szt.

odłów

szt.

odstrzał

szt.

odłów

szt.

szt.

szt.

szt.

odstrzał

szt.

odłów

szt.

odstrzał szt.

odłów szt.

min

max

min

max

1                            

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  8. Lisy

100

 

82

 

 

50

 

120

 

102

138

 

 

  9. Jenoty

20

 

20

 

 

20

 

30

 

26

34

 

 

10. Borsuki

10

 

2

 

 

10

 

10

 

8

12

 

 

11. Kuny - razem

10

 

1

 

 

10

 

10

 

8

12

 

 

       w tym: tumak

5

 

1

 

 

5

 

5

 

4

6

 

 

                    kamionka

5

 

 

 

 

5

 

5

 

4

6

 

 

12. Norki amerykańskie

10

 

0

 

 

10

 

10

 

8

12

 

 

13. Tchórze zwyczajne

10

 

 

 

 

10

 

10

 

8

12

 

 

14. Szopy pracze

0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

15. Piżmaki

10

 

 

 

 

10

 

10

 

8

12

 

 

16. Zające szaraki

50

 

3

 

 

400

 

50

 

42

58

 

 

17. Dzikie króliki

0

 

 

 

30

40

10

x

 

x

x

 

 

18. Jarząbki

0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

19. Bażanty

100

 

88

 

230

400

250

150

 

127

172

 

 

20. Kuropatwy

0

 

 

 

 

28

 

x

 

x

x

 

 

21. Dzikie gęsi - razem

10

 

1

 

 

X

 

10

 

8

12

 

 

       w tym:  gęgawy

 

 

1

 

 

X

 

x

 

x

x

 

 

                    zbożowe

 

 

 

 

 

X

 

x

 

x

x

 

 

                    białoczelne

 

 

 

 

 

X

 

x

 

x

x

 

 

22. Dzikie kaczki – razem

60

 

12

 

 

X

 

100

 

85

115

 

 

     w tym:      krzyżówki

60

 

12

 

 

X

 

 100

 

85

115

 

 

                      cyraneczki

 

 

 

 

 

X

 

x

 

x

x

 

 

                      głowienki

 

 

 

 

 

X

 

x

 

x

x

 

 

                      czernice

 

 

 

 

 

X

 

x

 

x

x

 

 

23. Gołębie grzywacze

10

 

 

 

 

X

 

10

 

8

12

 

 

24. Słonki

 

 

 

 

 

X

 

x

 

x

x

 

 

25. Łyski

10

 

 

 

 

X

 

10

 

8

12

 

 

 

 

Data sporządzenia planu   21. 02. 2018

 

Plan sporządził:    Jacek Matuszewski                         

                                                                               

-- 4 --

V.     OBJAŚNIENIA.

UWAGA: Znak X w danym oknie oznacza, że nie należy tego pola wypełniać.

Część I.

- pkt. 1 – w górnym wierszu wpisać całkowitą powierzchnię obwodu, a poniżej powierzchnię pomniejszoną o wyłączenia  nie wchodzące w skład obwodu, tj.: 1) rezerwaty przyrody z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony  lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania,  2)  tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice  te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych  obwodów łowieckich, 3) tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości, 4) budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o  charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.             

 

Część II.

- pkt. 1 – podawać sumaryczną liczbę osób i sumaryczną liczbę etatów ( np. 2/0,5 ; lub 1/0,25 )

- pkt. 2 – podawać tylko liczbę osób (nie dotyczy OHZ LP),

- pkt. 3-

-  kol.3      - wykazać zaplanowane do wykonania zadania w poprzednim r. gosp. (np. 1 paśnik, 3 ambony, 10 lizawek),

-  kol. 4     - wykazać liczbę urządzeń wykonanych w poprzednim roku gospodarczym (jak wyżej ),                                            

-  kol. 5     - wykazać sumaryczną liczbę poszczególnych urządzeń w obwodzie (np. 20 paśników, 40 lizawek,                                                                        

                    35 ambon, 1 woliera)

-  kol. 6     - wykazać planowaną sumaryczną liczbę  urządzeń do osiągnięcia w bieżącym roku (np. 22 paśniki, 50

                   lizawek, 37 ambon, 1 woliera – co oznacza (patrząc na kol. 5), że do wykonania jest co najmniej: 2 paśniki,

                         10 lizawek i 2ambony.  

- pkt. 4, kol. 3,4,5 i 6     - podać sumaryczną powierzchnię poletek łowieckich z dokładnością do 0,1 ha,                                       

- pkt. 5, kol. 3,4,5 i 6     - podać liczbę wszystkich pasów zaporowych i ich sumaryczną długość z dokładnością do 0,1 km

- pkt. 6, kol. 3,4,5 i 6     - podać powierzchnię łąk zagospodarowanych wyłącznie przez zarządcę lub dzierżawcę

                                       z dokładnością do 0,1 ha (grunty własne i dzierżawione)

- pkt. 7                              - podać  z dokładnością do 0,1 tony

- pkt. 8                              - podać z dokładnością do 0,1 ha

 

Część III.

- pkt.1 - należy wykazać sumę wszystkich kosztów poniesionych w danym roku   związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej w obwodzie, tj:

- kwota wypłaconych odszkodowań łowieckich;  koszty zagospodarowania obwodu; koszty poniesione na poprawę  warunków bytowania zwierzyny; wartość wyłożonej karmy wraz z kosztami transportu, w tym wartość wyłożonej karmy przekazanej dzierżawcy lub zarządcy jako darowizny; wynagrodzenia strażników łowieckich z pochodnymi,

             a także, jeśli prowadzone są takie rachunki:

koszty delegacji członków koła związane z dojazdami do obwodu ,w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, w    tym dojazdy do szacowania szkód łowieckich; szacunkowe koszty pracy społecznej myśliwych wykonujących różne prace z zakresu gospodarki łowieckiej (np. razem myśliwi przepracowali w obwodzie 400 godzin przy pracach na poletkach, budowie ambon dokarmianiu, itp.  x 10 zł./godz. tj. 4 000.- zł).

- pkt. 2 - dotyczy tusz:  łosi, jeleni, danieli i saren - razem                                                                                            

 

   Wartości w kol. 4 i 6 podawać w tys. zł, z dokładnością do 0,1 tys. zł.

 

 Część IV.

 

a) zwierzyna gruba

- w kolumnie 2 wpisać plan pozyskania w drodze odstrzału  z planu roku poprzedniego,

- w kolumnie 3 wpisać plan pozyskania w drodze odłowu z planu roku poprzedniego,

- w kolumnie 4 wpisać wykonanie planu  pozyskania roku poprzedniego ogółem (odstrzał + odłów + ubytki),

- w kolumnie 5 wpisać wykonanie planu pozyskania roku poprzedniego w drodze odstrzału,

- w kolumnie 6 wpisać wykonanie planu pozyskania roku poprzedniego w drodze odłowu,

- w kolumnie 7 wpisać liczbę udokumentowanych ubytków, między innymi z kłusownictwa, wypadków drogowych, drapieżnictwa, naturalnej śmiertelności itp., z poprzedniego roku gospodarczego,

- w kolumnie 8 wpisać liczbę zasiedlonych zwierząt w poprzednim sezonie łowieckim,

- w kolumnie 9 wpisać stan zwierzyny na podstawie inwentaryzacji,

- w kolumnie 10 wpisać plan zasiedleń poszczególnymi gatunkami zwierzyny na dany rok gospodarczy,

- w kolumnie 11 wpisać planowaną liczebność zwierzyny z uwzględnieniem prognozowanego przyrostu,

- w kolumnie 12  wpisać optymalny ze względu na warunki środowiska oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej

   plan odstrzału,

- w kolumnie 13 optymalny ze względu na warunki środowiska oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej plan

  odłowów,

- w kolumnie 14 wpisać liczbę z kolumny nr 12 minus 10%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po  przecinku

  do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,

- w kolumnie 15 wpisać liczbę z kolumny nr 12 plus 10%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po przecinku

 do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,

- w kolumnie 16 wpisać liczbę z kolumny nr 13 minus 10%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po przecinku

  do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,

- w kolumnie 17 wpisać liczbę z kolumny nr 13 plus 10%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po przecinku

  do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę.

 

b) zwierzyna drobna

- w kolumnie 2 wpisać plan odstrzału roku poprzedniego,

- w kolumnie 3 wpisać plan odłowów roku poprzedniego,

- w kolumnie 4 wpisać wykonanie planu  pozyskania roku poprzedniego w drodze odstrzału,

- w kolumnie 5 wpisać wykonanie planu  pozyskania roku poprzedniego w drodze odłowów,

- w kolumnie 6 wpisać liczbę zasiedlonych zwierząt w poprzednim sezonie łowieckim,

- w kolumnie 7 wpisać ustaloną na dzień 10.03 liczebność zwierzyny,

- w kolumnie 8 wpisać plan zasiedleń poszczególnymi gatunkami zwierzyny na dany rok gospodarczy,

- w kolumnie 9 wpisać optymalny ze względu na warunki środowiska oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej plan odstrzału,

- w kolumnie 10 wpisać optymalny ze względu na warunki środowiska oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej

  plan odłowów,

- w kolumnie 11 wpisać liczbę z kolumny nr 9 minus 15%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po przecinku do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,

- w kolumnie 12 wpisać liczbę z kolumny nr 9 plus 15%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po przecinku do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,

- w kolumnie 13 wpisać liczbę z kolumny nr 10 minus 15%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po przecinku do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,

- w kolumnie 14 wpisać liczbę z kolumny nr 10 plus 15%, z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując że wartości po przecinku

  do 49 zaokrągla się w dół a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę.

 

 

Dzierżawca obwodu łowieckiego roczny plan łowiecki, po jego uzgodnieniu z zarządem okręgowym PZŁ właściwym dla położenia obwodu, wraz z opinią wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)  - przedkłada do zatwierdzenia właściwemu nadleśniczemu - w terminie do 21 marca.  Jeśli obwód  łowiecki graniczy z parkiem narodowym, plan musi być dodatkowo zaopiniowany przez dyrektora tego parku narodowego. W przypadku, gdy na terenie obwodu znajdują się rybackie obręby hodowlane, plan musi być dodatkowo zaopiniowany, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski, przez uprawnionych do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1995r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r., Nr 66, poz.750 z późn. zmianami).

 

Zarządca obwodu łowieckiego przedkłada roczny plan łowiecki do zatwierdzenia właściwemu dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w tym samym terminie (21.03).

W przypadku odmowy zatwierdzenia części planu rocznego, plan ten podlega realizacji w części zatwierdzonej. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w całości  lub części rocznego planu łowieckiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji  lub Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

Do zmiany planu rocznego stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2-6, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,  uwzględnieniem art. 8 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie.

 

Dopuszcza się korektę rocznego plan łowieckiego w zakresie:

1) liczby ubytków w zwierzynie grubej, powstałych w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy na który sporządzony jest plan.

2) liczby zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzału i odłowów w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy na który sporządzany jest plan, w odniesieniu do gatunków zwierzyny na które dopuszczone jest wykonywanie polowania.

Pkt. 1 oraz 2 dotyczą okresu od przedłożenia planu do zatwierdzenia do dnia 31 marca.

 

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich obowiązani są do złożenia korekty w formie pisemnej, do dnia 30 kwietnia roku w którym obowiązuje dany plan. Do korekty nie stosuje się przepisów § 4 ust. 2-6, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.