ROCZNY PLAN ŁOWIECKI  ( 15.02.2015 )

Zagospodarowanie obwodu łowieckiego, szkody łowieckie,dane dotyczące zwierząt łownych zwierzyna gruba, zwierzyna drobna,

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  ( 15.02.2015 )

Zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich

łowieckich planów hodowlanych.
 
 
 
 
Okólnik 1/2015  ( 15.02.2015 )
Informacja, inwenteryzacja zwierzyny,bezwzględne wykonanie odstrzału, uzgodnienia rocznych planów łowieckich,kurs dla kandydatów do PZŁ,plan kontoli kół łowieckich.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI  ( 13.01.2015 )

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  ( 13.01.2015 )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  ( 13.01.2015 )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA  ( 13.01.2015 )

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  ( 13.01.2015 )

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  ( 13.01.2015 )

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego
pomoru świń.

 

 

Okólnik 4/2014  ( 13.04.2014 )

W sprawie terminów oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni, jeleni-sika, danieli,
rogaczy oraz muflonów.
 
 
 
 
Okólnik 3/2014  ( 11.03.2014 )
Arkusz oceny prawidłowości odstrzału.
 
 
 
 
Okólnik 2/2014  ( 31.01.2014 )
Informacja, uzgodnienie rocznych planów łowieckich kół, uprzednio 
zaopiniowanych przez Wójtów.

 

 

Okólnik 1/2014  ( 08.01.2014 )
 
Plan kontroli kół łowieckich w 2013 r.