Na początku 1949 roku grupa pasjonatów i zwolenników myślistwa postanowiła powołać na terenie powiatu Wąbrzeskiego organizację łowiecką. Z początkiem roku 1950 pasjonatom myślistwa udało się założyć na terenie Wąbrzeźna Koło Łowieckie nr 2 „WIENIEC” . Byli to pierwsi członkowie Koła, a zarazem założyciele kol.kol. Edmund Szmitkowski, Michał Ołtuszewski, Leon Samślikowski, Antoni Topolski, Edmund Izbrant, Jan Łukiewski, Alojzy Przybylski, Marian Teszka, Jan Czarnecki i Jan Kozdra. Po wielu trudach udało się wydzierżawić obwód łowiecki na terenach sołectw: Ryńsk, Orzechowo, Orzechówko, Ludowice, Przydwórz, Czaple, Czapelki, Wieldządz, Nowa Wieś Królewska, Bągard, oraz tereny Państwowych Gospodarstw Rolnych:

Orłowo, Bartoszewice, Mgowo i Goryń. Był to obwód głównie polny, z dużą ilości bagien, chaszczy i zagajników. Zwierzyna to kaczka, bażant, zając i sarna polna, oraz dzik przechodni.

       Polowania zbiorowe na zające odbywały się przy znacznym udziale zaproszonych gości. W roku 1950 w polowaniu na zające brało udział 17 myśliwych, oraz naganka, w której brał udział Józef Łukiewski obecny Prezes Koła. Polowano w kotły i strzelono 300 sztuk zająca. Król polowania strzelił 61 zajęcy, w tym na jednym stanowisku 14. Po zakończonych polowaniach częsty miejscem złożenia pokotu i biesiadą myśliwską była pospolita „Górka” - gospodarstwo rolne Jana Łukiewskiego w Nowej Wsi Królewskiej.

       Mijały lata, myśliwych w kole przybywało, skłoniło to Zarząd do podzielenia koła. W roku 1964 na wniosek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i nowym podziale terenów łowieckich z naszego koła odłączyła się grupa myśliwych zakładając Koło Łowieckie „BAŻANT”. Nasze koło pozostało nadal jako Koło Łowieckie „WIENIEC”. W dzierżawę otrzymaliśmy sołectwa: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wybudowanie, Stanisławki i częściowo Jarantowice, oraz tereny Państwowych Gospodarst Rolnych: Działowo, Dębieniec, Gawłowice i Gziki ogółem 7377 ha, z przewagą użytków rolnych.

         Podstawą naszej hodowli jak i pozyskania jest zwierzyna drobna i sarna polna. Posiadamy średnie stany zwierzyny. Od szeregu lat zasilamy łowisko wpuszczając bażanty.

          Na miejsca zebrań Zarządu , Walne Zgromadzenia Koła oraz imprezy myśliwskie, Zarząd wynajmował różne świetlice w PGR-ach, szkołach, komendzie MO. W roku 1999 zrodził się pomysł aby zakupić budynek w miejscowości Pólko na naszym obwodzie. Budynek kupiliśmy w dniu 09.06.1999 roku. Po przeprowadzeniu remontu kapitalnego budynku i zagospodarowaniu terenu wokół zabudowań w obecnej chwili posiadamy piękny Dom Myśliwski, gdzie organizujemy zebrania i wszelkie imprezy myśliwski.

         W 2005 roku Koło nasze obchodziło jubileusz 55 – lecie. W związku z jubileuszem członkowie Koła oraz sponsorzy – przyjaciele koła ufundowali Sztandar. Poświęcenia Sztandaru Koła dokonał  na uroczystej mszy Hubertowskiej Duszpasterz Myśliwych Ks. Jan Kalinowski w dniu 06.11.2005 r.. Uroczyste nadanie Sztandaru Koła odbyło się na balu myśliwskim w dniu 19.11.2005 r. przez Członka Zarządu Okręgowego PZŁ Kol. Waldemara Kobierskiego.

       Nasz Dom Myśliwski jest coraz ładniejszy, funkcjonalny, gospodarny. Łowisko dzięki bardzo dobrej gospodarki łowczego, jest zadbane o zwierzęta drobną (bażant, kuropatwa, królik, zając).  Sarna polna jest systematycznie dokarmiana w trudnych okresach zimowych.             

      W 2010 roku doczekaliśmy się sześćdziesięciolecia powstania naszego Koła. Uroczystości Jubileuszu obchodziliśmy na uroczystym polowaniu zakończone Biesiadą Myśliwską, a następnie na Balu Myśliwskim, który był uroczysty, piękny i godny braci myśliwskiej.

         Co roczne bale myśliwskie były organizowane w każdym roku po uroczystościach związanych ze świętem patrona myśliwych św. Huberta. 

 

Władze Koła Łowieckiego „WIENIEC” w Wąbrzeźnie

Pierwszy Zarząd Koła:

 

Prezes Zarządu Koła         - Stanisław Gądzik

Łowczy Koła                        - Edmund Isbrandt

Skarbnik Koła                     - Edmund Szmitowski

Sekretarz Koła                    - Justyn Morawski

 

W okresie 60-cio lecia  funkcje w Kole pełnili koledzy:

 

PREZESA:

 1. Tadeusz Sabała
 2. Mieczysław Ziółkowski
 3. Zenon Krej
 4. Zygmunt Rosiński
 5. Mieczysław Kalinowski
 6. Mieczysław Przytuła
 7. Tadeusz Zielaskiewicz
 8. Józef Łukiewski
 9. Zdzisław Sobolewski
 10. Józef Rymacki

 

ŁOWCZEGO:

 1. Edmund Isbrandt
 2. Tadeusz Sabała
 3. Tadeusz Zielaskiewicz
 4. Mieczysław Przytuła
 5. Józef Łuniewski
 6. Tadeusz Zielaskiewicz
 7. Mieczysław Przytuła
 8. Władysław Kalinowski
 9. Jacek Matuszewski